همایش بین‌المللی «پژوهش‌های مدیریت و علوم انسانی در ایران» برگزار می‌شود

همایش بین‌المللی «پژوهش‌های مدیریت و علوم انسانی در ایران» خرداد ماه سال جاری

به همت موسسه پژوهشی مدیریت مدبر و با همکاری دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی دانشگاه تهران، دانشگاه فرهنگیان ایلام و موسسه آموزش عالی سروش دانایی در مرکز همایش‌های بین‌المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می‌شود.

n00234749-b

ادامه مطلب