معرفی کتاب های سکه، کبریت و فرش در ایران

معرفی کتاب های سکه، کبریت و فرش در ایران

 معرفی کتابهای «نگاهی به سکه‌های ایران»، «کتاب کبریت ایران» و «سرگذشت فرش در ایران» .

کتاب «نگاهی به سکه‌های ایران» نوشته محمد هنرور از سوی انتشارات اندیشه آیین منتشر شد. نویسنده در این کتاب با زبانی ساده و قابل فهم برای عموم مخاطبان به معرفی سکه‌های ایرانی پرداخته است.
محمد هنرور گفت: من کارمند بازنشسته بانک ملی ایران هستم و به دلیل همین شغل از دوران جوانی در جریان سکه‌های ایرانی بودم. با مطالعه کتاب‌هایی که پیشتر در این موضوع منتشر شده بودند، متوجه اشکالاتی در آنها شدم و تصمیم گرفتم خود کتابی در این حوزه تالیف کنم.

نگاهی به سکه‌های ایران

ادامه مطلب